Polityka prywatności

Czym jest polityka prywatności?
Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem ze strony Caltha Jewelry.
Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.

Kto odpowiada za przekazane dane?
Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest firma Caltha sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie KRS 0000394928, NIP 5213607160, REGON 142975266

W jaki sposób gromadzimy dane?
Serwis pozyskuje informacje o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:
a) poprzez dobrowolne wprowadzenie przez użytkownika w formularzach
b) poprzez automatyczne gromadzenie plików “cookies”

jakie dane gromadzimy?
a) dane wprowadzone przez użytkownika w formularzach takie jak e-mail oraz dane kontaktowe niezbędne do realizacji zamówienia
b) pliki “cookies”, mające na celu ułatwienie użytkownikowi korzystania ze strony np. zapamiętując wprowadzone przez ich ustawienia.

Jak wykorzystujemy Twoje dane?
Dane podane w formularzu są przetwarzane wyłącznie w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu realizacji zamówienia.
Danymi użytkowników dzielimy się z firmami kurierskimi oraz pośrednikami wyłącznie w zakresie niezbędnym do wykonania usług transportowych oraz instytucjami płatniczymi takim jak bank lub firma odpowiadająca za szybkie płatności, wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji tych usług. Firmy te posiadają swoje własne polityki prywatności, z którymi polecamy się zapoznać.

jak chronimy dane?
W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Na bieżąco sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.
Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.
Zastrzegamy sobie prawo do zmian w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy niezwłocznie informować.

Jakie masz prawa do swoich danych?
Użytkownik w dowolnym momencie ma prawo ma prawo do wglądu i modyfikacji przekazanych danych, oraz do usunięcia swoich danych.
W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji – dane kontaktowe można znaleźć w zakładce kontakt.

Zobacz też: Regulamin sklepu